Billedet på sidehoved

Dronning Margrethes Vej 13 - 6200 Aabenraa

Tlf 73768775 [email protected]

TOLKNING:

Er en mundtlig gengivelse af et budskab fra enten tegnsprog til talesprog eller fra et sprog til et andet. En tolk skal ikke kun fungere som oversætter, men skal også gengive følelser samt formidle kropssprog og symboler fra en kultur til en anden.

En forudsætning for et godt skolehjemsamarbejde på 10. Aabenraa er, at lærere og forældre kan forstå hinanden.

Vi lægger vægt på, at gøre os forståelige og sikre, at vi forstår, hvad elev og forældre siger, og forældre/elever forstår, hvad vi som skole siger. Derfor rekvirerer skolen tolk, såfremt formidling af oplysninger og forståelsen af dem er en forudsætning for videre tiltag og samarbejde med den enkelte elev/hjem.

Forældre og elev kan også selv via henvendelse til skolen kontor rekvirere tolk i forbindelse med skolehjemsamarbejdet.

 


TOSPROGSKONSULENT:
Jette Jacobsen telefon 7376 8108 eller [email protected]


 

FREMGANGSMÅDE I FORHOLD TIL SPROGTOLKE:

 • Ved indslusningssamtale afdækkes et evt. behov for tolk i skolehjemsamarbejde. Et evt. behov noteres i portfoliemappen.
 • Elever bruges aldrig som tolke.
 • Der er kontaktlæreres opgave at beslutte, hvornår og til hvem, der skal bestilles tolk. I tvivlsspørgsmål spørger vi eleven.
 • I forbindelse med skolehjemsamtaler er det kontaktlærers opgave senest en uge inden samtalen skal finde sted
 • Kontaktlærer orienterer hjemmet om, at skolen vil anvende tolk til skolehjemsamarbejdet.
 • Det er kontaktlærer, der i samarbejde med kontoret drøfter muligheden af telefontolkning, Skype eller face time i den konkrete situation.

SKOLEN GØR FØLGENDE I FORBINDELSE MED REKVIRERING AF TOLKEBISTAND:

 • Angiver hvilken form for tolkebistand situationen kræver — f.eks. fremmødt tolkning eller telefontolkning
 • Angiver hvilket sprog, der skal tolkes til og fra — og om der kræves kendskab til en særlig dialekt
 • Klargører, hvad tolkeopgaven omhandler
 • Angiver hvor lang tid samtalen forventes at vare
 • Angiver, hvor tolkningen skal foregå og i hvilken sammenhæng og organisering og hvem der deltager

 

FREMGANGSMÅDE I FORHOLD TIL DØVETOLK:

Såfremt der er brug for døvetolk, henvender hjem eller kontaktlærer sig til kontoret.